Over de Green Deal

Met deze Green Deal willen we tegen 2021 zoveel mogelijk Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid laten uitwerken. De toepassing van gezonde en duurzame voeding voor scholen wordt vergemakkelijkt door de ondersteuning van een brede waaier aan partners: instellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, overheden,…  

De partners worden opgeroepen om een initiatief op te zetten - al dan niet in samenwerking met andere actoren – om het voedingsbeleid in de scholen te versterken. Deze organisaties kunnen elk op hun manier bijdragen om bestaande drempels te verlagen en de implementatie van een gezond en duurzaam voedingsbeleid te faciliteren. Het opzetten van een Green Deal creëert de mogelijkheid tot overleg en de nodige dynamiek om samen met de betrokken partijen naar innovatieve oplossingen toe te werken. Deze partners engageren zich om met concrete initiatieven mee te werken aan de doelstellingen die hiervoor worden opgesteld. 

Al deze partners zullen in november 2018 hun engagement uiten bij een officiële ondertekening van de Green Deal. De 3 volgende jaren zullen deze engagementen worden opgevolgd. 

Scholen die een gezond en duurzaam voedingsbeleid willen uitwerken, kunnen zich aanmelden gedurende de hele looptijd van de Green Deal (tot december 2021) De deelnemende partners zullen scholen ondersteunen om dit voedingsbeleid te realiseren en hen daartoe de nodige tools aan te reiken.

Doelstellingen

 1. Ondersteuning bij uitwerking en implementatie van een gezond en duurzaam voedingsbeleid
  o    Uitwerken van educatie rond gezonde en duurzame voeding
  o    Uitbouwen van omgevingsinterventies rond en aanbod van gezonde en duurzame ketens in en rond scholen
  o    Ondersteunen van regels en afspraken rond gezonde en duurzame voeding op school ondersteunen
  o    Aandacht hebben voor specifieke situaties die om extra opvolging vragen (vb. allergie, lege brooddozen)
   
 2. Barrières die (voor een ruime of specifieke groep stakeholders) een (voor hen) operationele invulling van het begrip duurzame en gezonde voeding in de weg staan benoemen en met de relevante partners oplossingen ontwikkelen om deze weg te werken

Ambitie

De Green Deal heeft als ambitie dat er in 2021 zoveel mogelijk Vlaamse scholen zijn gestart om een gezond en duurzaam voedingsbeleid uit te werken.
De toepassing van gezonde en duurzame voeding voor scholen wordt vergemakkelijkt door de ondersteuning van een brede waaier aan partners: instellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, overheden,… Deze partners engageren zich om met concrete initiatieven mee te werken aan de doelstellingen die hiervoor worden opgesteld. 
 

Meer over Green Deals

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.