Deelnemen als faciliterende partner

We willen zoveel mogelijk partners oproepen om een initiatief op te zetten om mee te werken aan één van onze strategieën om een gezond en duurzaam voedingsbeleid op school op te zetten.

CRITERIA

Partners verbinden zich ertoe om:

INITIATIEF TE NEMEN
1.    Een initiatief te nemen dat bijdraagt aan 1 van de volgende (sub)doelstellingen:

•    Ondersteuning bij uitwerking en implementatie van een gezond en duurzaam voedingsbeleid op school

o    Uitwerken van educatie rond gezonde en duurzame voeding
o    Uitbouwen van omgevingsinterventies rond en aanbod van gezonde en duurzame ketens in en rond scholen
o    Ondersteunen van regels en afspraken rond gezonde en duurzame voeding op school ondersteunen
o    Aandacht hebben voor specifieke situaties die om extra opvolging vragen (vb. allergie, lege brooddozen)

•    Barrières die (voor een ruime of specifieke groep stakeholders) een (voor hen) operationele invulling van het begrip duurzame en gezonde voeding in de weg staan benoemen en       met de relevante partners oplossingen ontwikkelen om deze weg te werken

2.    Een initiatief te nemen dat gezonde voeding in een ruimer duurzaam kader plaatst. 
3.    Een initiatief te nemen dat structureel bijdraagt aan een gezond en duurzame voedingsbeleid op school
4.    Een initiatief te nemen dat bij voorkeur nieuw is, of een reeds bestaand initiatief mits een extra impuls, of een stilgevallen initiatief dat opnieuw wordt opgestart.
5.    Een initiatief te nemen dat zo concreet en meetbaar mogelijk geformuleerd wordt en uiterlijk tegen 31 december 2021 gerealiseerd wordt.
 

SAMEN TE WERKEN
6.    Open te staan voor samenwerkingen met andere organisaties om de doelstellingen te verwezenlijken.

TE COMMUNICEREN
7.    Te communiceren over de Green Deal en de initiatieven die je neemt.
 

AANBOD

Als partner kan je:

•    samenwerkingen aangaan met relevante partners
•    deel uitmaken van een netwerk met toegang tot informatie, inspiratie en good practices
•    rekenen op opvolging en begeleiding van geplande initiatieven
•    beroep doen op de stuurgroep als aansprekingspunt 
•    publieke zichtbaarheid krijgen via de communicatiekanalen van de Green Deal
•    deelnemen aan een officieel ondertekenings- en persmoment


 

DEELNEMEN

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan hier aan. Dan nemen we binnenkort met jou contact op om je initiatief te bespreken.

CAtering aan het werk