Bestaande initiatieven

De afgelopen jaren deed de Vlaamse overheid al verschillende inspanningen. De Green Deal bouwt verder op deze initiatieven: via concrete engagementen en samenwerking van verschillende actoren worden randvoorwaarden ingevuld en drempels weggewerkt, zo maken we een duurzaam en gezond voedingsbeleid in Vlaamse scholen haalbaar.

Basismateriaal

Lopende plannen