Ambitie van deze Green Deal

Met deze Green Deal willen we tegen 2021 zoveel mogelijk Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid laten uitwerken. De toepassing van gezonde en duurzame voeding voor scholen wordt vergemakkelijkt door de ondersteuning van een brede waaier aan partners: instellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, overheden,…  

Deelnemen

Wil je meewerken aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid op school? Doe dan zeker mee als school of als faciliterende partner.